Friday, February 10, 2012

Perbentangan Cadangan Tesis Suraya Ismail dan Mohamad Helmi Hidthiir

Tarikh: 10 FEBRUARI 2012 (JUMAAT)
Masa: 9.00am - 12.00 pm
Tempat: BILIK PERSIDANGAN C06

Suraya Ismail sedang membentangkan kertas kerja cadangan tesisnya

Nama Calon 1: Suraya Ismail
Tajuk Tesis: Pemikiran Ahli Majlis Penasihat Syariah (MPS
) di Malaysia dan Implikasinya ke atas Pembinaan Produk Perbankan Islam
Penyelia Utama: Profesor Muhammad Syukri Salleh

Penyelia Bersama: Dr. Fadzila Azni Ahmad
Penilai: Dr. Zakaria Bahari

Mohammad Helmi membentangkan cadangan tesisnya

Nama Calon 2: Mohamad Helmi Hidthiir
Tajuk Tesis: The Macroeconomic Condition and Debt-Financing Mode: An Empirical Analysis of Financing Risk, LIquidity Risk and Financial Stability on Islamic Banks in Malaysia
Penyelia Utama: Dr. Zakaria Bahari
Penyelia Bersama: Dr. Fadzila Azni Ahmad
Penilai: Dr. Tajul Ariffin Masron


Tetamu dari Terengganu

Majlis perbentangan cadangan tesis ini juga dihadiri oleh beberapa orang tamu daripada Terengganu. Antaranya Ust. Wan Firdaus dan Ust Muhammad Yusuf.

Sebahagian daripada pelajar perempuan ISDEV yang menyertai majlis. Kelihatan juga Nurhanani yang merupakan pelajar baru ISDEV (tiga dari kiri).

Pelajar baru PhD ISDEV Nurhanani. Tajuknya kajiannya adalah berkaitan Penggunaan Ahl Hadith Mengumpul Hadith Dalam Usaha Mengaplikasikannya Kaedah Penyelidikan Islam

Sebahagian daripada pelajar lelaki ISDEV yang menyertai majlis

No comments:

Post a Comment